A tegnapi cikkemben (kattints ide, ha el akarod olvasni) bátorkodtam azt írni, hogy a magyarok világelsők a panaszkodásban és a problémáik miatt mások hibáztatásában. (Ha nem hiszed el, kérdezz meg bárkit, aki külföldi és itt él Magyarországon.)

Azt is megemlítettem, hogy még a Himnuszunk is árulkodik erről, csupa panaszkodás és negatív hozzáállással az is.

Ezért aztán kaptam sok kritikát, "me' milyen magyar mán az, aki rosszat mer szólni a szent magyar Himnuszról?!!!!!"

Hogy eldönthessük, mi az igazság, először talán olvassuk el a magyar Himnuszt.

A teljes magyar Himnusz, néhány sor kihagyással:

Balsors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.

Hányszor zengett ajkain
Ozmán vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám, kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!

Bújt az üldözött, s felé
Kard nyúl barlangjában,
Szerte nézett s nem lelé
Honját a hazában,
Bércre hág és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger fölette.

Vár állott, most kőhalom,
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virul
A holtnak véréből,
Kínzó rabság könnye hull
Árvánk hő szeméből!

Szánd meg Isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Balsors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

Akárhogyis szeretném, ez bizony nem más, mint a pusztulás, kudarcok, vereségek, veszteségek, kiábrándultság és sanyarú sors egy évezredet felölelő felsorolása. Sehol nincs benne buzdítás, bátorítás, büszkeség, optimizmus, pozitív jövőkép, a nép felmagasztalása, a sikerei.

(Megpróbáltam kiemelni a negatív szavakat, de sajnos igazából az egészet ki kellett volna jelölnöm.)

Vajon a többi nemzet himnusza is csupa kétségbeesés, bánat és pusztulás, vagy bátorítás, büszkeség és optimizmus?

Néhány másik nemzet himnusza, találomra:

Amerikai Egyesült Államok:

Oh, mondd, látod-e a korai hajnali fénynél
Azt, amit oly büszkén üdvözöltünk az alkony utolsó ragyogásánál?
Azt, amelynek széles csíkjait és fényes csillagait, a veszélyes csatában
A bástyák fölött figyeltünk, hogy oly büszkén lobog
És a rakéta vörös fénye, a bombák robbanása
Mutatta az éjben, hogy zászlónk még fenn lobog.
Oh, mondd, a csillagokkal borított lobogó még ott lobog-e
A szabadság országa és a bátrak hona felett?

Míg az ellen gőgös hada rettegett csendben pihen.
Mi az, amit a szellő a tornyosuló hullámok között
Míg fúj, időnként félig rejt, félig fölfed?
Most fölragyog a fölkelő nap sugarában
És teljes glóriája tündököl a víz tükrében –
Ez a csillagokkal borított lobogó!
Lobogj a szabadság országa és a bátrak hona felett!

És így legyen mindörökké, ha a szabadság hőseinek
Kell állniuk szeretett honuk és a háború között:
Áldozatuk győzelmet és békét teremt. A Gondviselés
Megmentette nép dicsérje a nemzetet mentő Urat,
Mert győznünk kell, amikor az ügyünk igazságos.
Legyen jelszavunk: Tebenned a bizodalmunk!
És ez a csillagokkal borított lobogó győztesen fog lobogni
A szabadság országa és a bátrak hona fölött.

Egyesült Királyság (Nagy Brittania):

Isten, óvd kegyes királynőnket,
Éljen soká nemes királynőnk,
Isten óvd a királynőt:
Adj neki győzedelmes,
Boldog és dicsőséges,
Hosszú uralmat:
Isten, óvd a királynőt.

Ó, Urunk, Istenünk, emelkedj fel,
Ijeszd el ellenségeit
És pusztítsd el őket!
Zavard össze terveiket,
Hiúsítsd meg aljas cselszövéseiket,
Benned bízunk:
Ments meg Urunk, minket.

A legszebb ajándékaiddal
Halmozd el bőséggel;
Legyen uralma hosszú:
Védje meg törvényeinket,
És mindig adjon okot,
Hogy szívünkből énekeljük hangosan:
Isten óvja a királynőt!

Franciaország:

Ébredj hazánknak bajnok népe
Ragadd ki híres kardodat
Nevednek esküdt ellensége
Dühödve hozza lánczodat
A vér szopó tyrannus faizat
Mellyedre szegzi fegyverét,
S véredbe mártya rút kezét,
Ha szolgaságra nem hurczolhat.

Németország:

Németország, Németország mindenek felett,
Mindenek felett a világon!
Ha az állandóan védelemre és ellenállásra
Testvériesen összetart
A Maas-tól a Mémel-ig,
Az Etsch-től a Belt-ig.
Németország, Németország mindenek felett,
Mindenek felett a világon!

Német asszonyok, német hűség,
Német bor és német dal
Tartsák meg a világban
Régi szép zengésüket,
Nemes cselekedetekre lelkesítsenek bennünket,
egész életünkön át!
Németország, Németország mindenek felett,
Mindenek felett a világon!

Spanyolország:

Dicsőség, dicsőség, a haza koronája
uralkodó fény
mely a lobogódban arany.
Élet, élet, a haza jövője,
mely szemeidben
nyílt szív.
Bíbor és arany: halhatatlan zászló;
Színeidben, együtt, hús és lélek van.
Bíbor és arany: akarni és elérni;
Lobogó, az emberi törekvés jele vagy te.

Oroszország:

Oroszország a mi szent államunk,
Oroszország a mi szeretett országunk.
Erős akarat, hatalmas dicsőség
a tied örök időkre.

Refrén:
Légy dicső, szabad hazánk,
Testvéri népek hatalmas szövetsége,
Elődök adta népi bölcsesség!
Légy dicső, ország! Mi büszkék vagyunk rád!

A déli tengerektől a sarkvidékig
Terültek el erdeink és mezőink.
Egyedüli vagy a világon! Egyedül te vagy ilyen,
Isten védte szülőföld!

Svédország:

Ó, te jó öreg, szabad, hegyekkel szabdalt északi föld
Te csendes, örömökkel teli szépség!
Tisztelgek előtted, Te vagy a szívemnek legkedvesebb ország a földön
/: A napod, az eged, zöld tájaid. :/
Emlékeink ura vagy a régi nagy idők óta
Amikor neved dicsőn söpört végig a földön.
Tudom, hogy az vagy és annak maradsz, ami vagy.
/: Igen, én északon akarok élni és meghalni! :/
Csak Téged akarlak szolgálni, szerelmetes hazám,
Hűséget esküszom neked halálomig
Kiállok érted testemmel lelkemmel,
/: Fáradhatatlanul viselem zászlódat :/
Isten oldalán harcolok hazámért és otthonomért,
Svédországért, drága hazámért a földön
Téged nem cserélnélek el semmiért a világon
/: Nem, én északon akarok élni és halni:/

Brazilia:

Az Ipiranga békés partjain,
Egy hős nép kiáltása visszhangzik,
És a szabadság vakító sugarai,
Fürdetik országunkat ragyogó fényben
Ha erős karunkkal sikerült
Győzelemre vinni az egyenlőséget,
A Te kebleden ó szabadság,
Szíveink dacolnak a halállal!
Ó imádott Hazánk
Te nagyszerű
Üdvözlégy! Üdvözlégy!

Brazília, egy nagyszerű álom
A földi szeretet és remény sugara
Hol tiszta, fényes szép eged
A Dél Keresztjével tündököl
Ó te természet óriása
Szép és erős, bátor és hatalmas,
Jövőd megmutatja nagyságodat,
Imádott föld!

Dél-Afrikai Köztársaság:

Isten, áldd meg Afrikát
Magasztald föl dicsőségét
Halld meg imánkat
Áldj meg minket, gyermekeit.

Kérünk, Isten, védd meg nemzetünket
Vess véget minden viszálynak köztünk
Védj meg minket, védd meg nemzetünket,
Hazánkat, Dél-Afrikát – Dél-Afrikát.

Az ég kékjéből,
Tengerünk mélyéről,
Örök hegyeink fölött,
Visszhangozzák az ormok

A hívó szót, hogy egyesüljünk
És egységben,
Szabadságban éljünk
Hazánkban, Dél-Afrikában.

Négy kontinens országainak a himnuszaiból válogattam teljesen találomra, furcsa mód mind győzelemről, sikerről, bátorításról, nagyságról és büszkeségről szól.

Ha valaki véletlenül találna még egy himnuszt, ami kesergésről, a múlt nagy csapásairól és a sanyarú sorsról szól, ossza meg velünk. (A forditásokat a Wikipediáról vettem.)

Fontos! Mielött nekiesel a billentyűzetnek, hogy kiad magadból a magyarság védelmében a Szent Dühödet, kérlek, először olvasd el a tegnapi cikket, aztán ezt, aztán gondolkodj el rajta és utána fogalmazd meg a véleményed, mert a fröcsögő, káromkodó, ostoba kommenteket az utolsó szálig ki fogom moderálni.

A bejegyzés nem a magyarokról szól, nem is a magyar Himnuszt gúnyolja, hanem csak arra próbál meg rávilágítani, hogy a magyarok egyik legnagyobb hibája az állandó siránkozás és panaszkodás. Ha nem érted, miről beszélek, akkor inkább ne írj kommentet.

Ha viszont van józan, értelmesen megfogalmazott ellenvéleményed, azt kérlek, hogy osszd meg velünk.